15% Korting met de code 'festival15'

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen kleding en mode-accessoires.

Artikel 2 – Gegevens achterlaten

U dient uw gegevens achter te laten om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke en adresgegevens aan ons verstrekken. Deze gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Sisow verzorgt deze betaalservice.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL of DHL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code indien beschikbaar, waarmee u de bestelling kunt volgen.  Wij doen ons best om de bestelling binnen 2 werkdagen (voor België 4) dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

U mag het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen.  Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 werkdagen dagen het aankoopbedrag terug. Om het geld binnen 5 werkdagen terug te ontvangen, raden wij aan de retourzending aan te melden. Hierdoor weten wij dat het pakketje onderweg terug is waardoor wij de retourzending sneller in behandeling kunnen nemen. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Indien u een gedeelte van de ontvangen producten retour stuurt, zullen wij u enkel het betaalde bedrag voor deze producten terug storten. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Eventuele aangehechte of bijbehorende onderdelen van het product dienen allen in originele staat geretourneerd te worden.

Bij elke levering ontvangt u een pakbon. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, is het voldoende om alleen de pakbon mee te sturen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar [email protected]. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing.